Fizjoterapia w autyzmie

 Autyzm jest ciekawym i wciąż nieodgadnionym zagadnieniem. Nie ma niestety jeszcze standardów, które w istotny sposób mogłyby pomóc dzieciom i dorosłym dotkniętych tym cierpieniem. Większość społeczeństwa, w tym wielu pracowników służby zdrowia i świata nauki, nadal nie rozumie mechanizmów powstania autyzmu i nie zna sposobów pracy z tymi osobami. Na szczęście zaczyna się już nieco zmieniać ludzka mentalność. Osoby z autyzmem oraz osoby z innymi upośledzeniami fizycznymi czy umysłowymi zaczynają być powszechnie akceptowane przez społeczeństwo.

Wzrosła dla nich tolerancja i zrozumienie dla ich „odmienności”. Powstają towarzystwa, fundacje, ośrodki oraz różnego typu placówki zajmujące się ich terapią i edukacją oraz wspomaganiem ich rodzin. Jednakże większość działań skierowana jest na dzieci, pozostawiając dorosłych samym sobie i ich najbliższemu otoczeniu. Obecnie wiadomym jest, że z autyzmu się nie wyrasta i że nie można go wyleczyć. Można natomiast w sposób znaczący wzmocnić i polepszyć relacje tych osób z otoczeniem. Każde nowe odkrycie w tej dziedzinie rodzi nowe pytania, ale większość z nich ciągle pozostaje jeszcze bez odpowiedzi. Należy jednak ufać, że przy tak ogromnym postępie i rozwoju nauki autyzm może zostanie poznany,
a jego „zagadka” wyjaśniona.

DOROTA KARPIŃSKA
DEFICYT TEORII UMYSŁU W AUTYZMIE.
SYMPTOMY I UWARUNKOWANIA*

Terapia   którą stosuje skupia się na wielu aspektach naszego ciała i opiera się na bardzo wielu teoriach oraz na doświadczeniu w terapii z dziećmi ze spektrum autyzmu. Terapia skupia się na pracy z ciałem , ma za zadanie poukładać wszystkie struktury tak aby ciało pracowało jak najbardziej optymalnie. Terapia sumuje elementy integracji strukturalnej Rolfingu ScarWork, BoneWork, CranialWork teorii TUB, teorii neuroTag oraz wielu innych który mogą mieć wpływ na prace ciała osoby z tym schorzeniem.