Zapoznałem się i akceptuję regulamin świadczenia usług szkoleniowych
    Bodyfixer jest Administratorem Twoich danych, które podajesz. Przetwarzamy je w celu wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) do momentu upływu przedawnienia roszczeń (10 lat od wykonania umowy). Twoje dane będą przekazywane wyłącznie podmiotom, które na nasze zlecenie zajmują się wykonaniem umowy (np. nasi wykładowcy, drukarnia która będzie drukować Twój certyfikat, czy biuro księgowe), zapewniamy przy tym, że takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie specjalnej umowy. Wypełniając niniejszy formularz wyrażasz zgodę na to, że wyślemy Ci dalszą korespondencję i poinformujemy Cię o tym co musisz zrobić, żeby zawrzeć z nami umowę o przeprowadzenie szkolenia. Pełna treść klauzuli informacyjnej zostanie Ci przekazana w momencie zawarcia umowy.

    Uwaga! Certyfikat ze szkolenia będzie wystawiany zgodnie z danymi podanymi w formularzu.


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.