BoneWork

Techniki te mają na celu dopasowanie kształtu i konturu. Wymiana kości wykorzystuje precyzyjne umieszczenie ręcznego nacisku na fascinalne elementy kości. Przewlekłe zniekształcenia pozostawione po złym wyleczeniu kości, lub bliznom w kościach, przechodzą w normalny moment. Wyniki wydają się być trwałe.

Rollfing kości:

Wypadki i urazy mogą zniekształcać funkcjonalne zależności między kościami. Kości mogą się ułożyć razem poza miejscem powodując przewlekłą dysfunkcję. Te zrosty kości-kości są na poziomie powięzi okostnej. W pracy na kościach, głęboki ręczny nacisk jest precyzyjnie kierowany przez adhezję okostną, aby uwolnić zaklejone kości. Kości są teraz swobodnie poruszane lub „rozwijają” w lepsze relacje wewnątrz struktury powięzi. Istnieją techniki Bone Rolling dla większości powiązań między ciałem a kości. Techniki są przede wszystkim dla szkieletu pomocniczego, a niektóre dla szkieletu osiowego. Krążenie kości powoduje głębokie, trwałe zmiany strukturalne.