Częstochowa 3- 5 lipca 2020 -Warsztaty Anatomii palpacyjnej

Warsztaty anatomii palpacyjnej

Prowadzący: Sebastian Jeruszka
Data: 3-5.07.2020

Godziny zajęć:
I dzień 8:00-16:00, II dzień 8:00-16:00, III dzień 8:00-16:00, 

Miejsce: Częstochowa , Poland
Cena:  1100 zł.

Szczegółowe informacje/Contact:
tel. +48 512 263 099 Sebastian
e-mail:
bodyfixerjeruszka@gmail.com

strona internetowa . www.bodyfixer.pl 

 

Jest to kurs przeznaczony dla studentów kierunków medycznych i paramedycznych dla adeptów anatomii i topografii człowieka  dla:fizjoterapeutów, techników masażu, kosmetologów, techników usług kosmetycznych, podologów oraz wszystkich zainteresowanych technikami pracy z ciałem
Ilość godzin dydaktycznych:
24

Badanie in vivo różnych stref ciała to manualne poszukiwanie elementów anatomicznych oraz ich funkcjonalnych powiązań, mające na celu wyćwiczenie wrażliwości ręki, potrzebnej w każdym rodzaju terapii manualnej. Kilka dni szkoleniowych w niewielkiej grupie w spokojnym tempie na różnych strukturach daje możliwości wprawienia się w „poruszaniu się po ludzkim ciele”.

Warsztaty mają na celu poznanie lub zwiększenie umiejętności wyczuwania i znajdywania poszczególnych struktur nie tylko mięśniowych czy więzadłowych ale także .nauczenia się reakcji tkankowych i odpowiedzi tkankowych. Spotkania mają na celu usprawnić system diagnostyczny i terapeutyczny, zwiększyć świadomość i samoświadomość ludzkiego ciała jako elementu całości. Doprecyzowanie zjawiska przenikania się poszczególnych struktur.

Warsztat charakteryzuje się aktywnym uczestnictwem każdego ze studentów . Praca w parach pod stała konsultacją, instruktora.Szkolenie ma na celu wzbogacenie utrwalenie oraz wprowadzenie systematycznej pracy z ludzkim żywym organizmem.

Student nie otrzymuje skryptu.!!!

Należy zabrać ze sobą dowolny(ulubiony) podręcznik do anatomii palpacyjnej i topograficznej, oraz podręcznik anatomiczny notatnik aparat lub kamerę.

UWAGA !!!Możliwość nagrywania tylko podczas pracy  w parach.

Zagadnienia omawiane na warsztatach

-Palpacja kości kończyny górnej i jej więzadła
-Palpacja kości szkieletu osiowego oraz ich więzadeł
-Palpacja kości kończyny dolnej oraz jej więzadła
-Palpacja mięśni obręczy barkowej
-Palpacja mięśni szyi
-Palpacja mięśni głowy
-Palpacja mięśni ramienia
-Palpacja mięśni przedramienia
-Palpacja mięśni w obrębie ręki
-Palpacja mięśni tułowia
-Palpacja mięśni miednicy
-Palpacja mięśni uda
-Palpacja mięśni podudzia
-Palpacja mięśni stopy.

Harmonogram pracy

8:00 – 10:00 Sesja praktyczna

10:00 – 10:15 przerwa kawowa

10:15 – 12.00 sesja praktyczna

12:00 – 13.00 przerwa obiadowa

13:00 – 14:30 Sesja praktyczna

14:30 – 14:45 przerwa kawowa

14:45 – 16:00 sesja końcowa

 

Częstochowa 4- 6 września 2020 -Warsztaty Anatomii palpacyjnej

Warsztaty anatomii palpacyjnej

Prowadzący: Sebastian Jeruszka
Data: 4-6.09.2020

Godziny zajęć:
I dzień 8:00-16:00, II dzień 8:00-16:00, III dzień 8:00-16:00, 

Miejsce: Częstochowa , Poland
Cena:  1100 zł.

Szczegółowe informacje/Contact:
tel. +48 512 263 099 Sebastian
e-mail:
bodyfixerjeruszka@gmail.com

strona internetowa . www.bodyfixer.pl 

 

Jest to kurs przeznaczony dla studentów kierunków medycznych i paramedycznych dla adeptów anatomii i topografii człowieka  dla:fizjoterapeutów, techników masażu, kosmetologów, techników usług kosmetycznych, podologów oraz wszystkich zainteresowanych technikami pracy z ciałem
Ilość godzin dydaktycznych:
24

Badanie in vivo różnych stref ciała to manualne poszukiwanie elementów anatomicznych oraz ich funkcjonalnych powiązań, mające na celu wyćwiczenie wrażliwości ręki, potrzebnej w każdym rodzaju terapii manualnej. Kilka dni szkoleniowych w niewielkiej grupie w spokojnym tempie na różnych strukturach daje możliwości wprawienia się w „poruszaniu się po ludzkim ciele”.

Warsztaty mają na celu poznanie lub zwiększenie umiejętności wyczuwania i znajdywania poszcz

ególnych struktur nie tylko mięśniowych czy więzadłowych ale także .nauczenia się reakcji tkankowych i odpowiedzi tkankowych. Spotkania mają na celu usprawnić system diagnostyczny i terapeutyczny, zwiększyć świadomość i samoświadomość ludzkiego ciała jako elementu całości. Doprecyzowanie zjawiska przenikania się poszczególnych struktur.

Warsztat charakteryzuje się aktywnym uczestnictwem każdego ze studentów . Praca w parach pod stała konsultacją, instruktora.Szkolenie ma na celu wzbogacenie utrwalenie oraz wprowadzenie systematycznej pracy z ludzkim żywym organizmem.

Student nie otrzymuje skryptu.!!!

Należy zabrać ze sobą dowolny(ulubiony) podręcznik do anatomii palpacyjnej i topograficznej, oraz podręcznik anatomiczny notatnik aparat lub kamerę.

UWAGA !!!Możliwość nagrywania tylko podczas pracy  w parach.

Zagadnienia omawiane na warsztatach

-Palpacja kości kończyny górnej i jej więzadła
-Palpacja kości szkieletu osiowego oraz ich więzadeł
-Palpacja kości kończyny dolnej oraz jej więzadła
-Palpacja mięśni obręczy barkowej

-Palpacja mięśni szyi
-Palpacja mięśni głowy
-Palpacja mięśni ramienia
-Palpacja mięśni przedramienia
-Palpacja mięśni w obrębie ręki
-Palpacja mięśni tułowia
-Palpacja mięśni miednicy
-Palpacja mięśni uda

-Palpacja mięśni podudzia
-Palpacja mięśni stopy

Możliwość zintensyfikowania pracy na danej okolicy. Szczegóły do ustalenia na każdej z sesji.

Harmonogram pracy

8:00 – 10:00 Sesja praktyczna

10:00 – 10:15 przerwa kawowa

10:15 – 12.00 sesja praktyczna

12:00 – 13.00 przerwa obiadowa

13:00 – 14:30 Sesja praktyczna

14:30 – 14:45 przerwa kawowa

14:45 – 16:00 sesja końcowa